[Icecast] Icecast Digest, Vol 53, Issue 2

j.v.d.stoel at stream-it.nl j.v.d.stoel at stream-it.nl
Thu Oct 9 18:58:09 UTC 2008


Beste,

Het e-mailadres waar u zojuist een e-mailbericht naar heeft verstuurd, bestaat niet (meer). Omdat er door zogenaamde spambots regelmatig misbruik wordt gemaakt van onbestaande e-mailadressen, worden deze berichten niet bezorgd.
Indien u ons toch een mailtje wenst te sturen, verzoeken we u dit te doen op het adres   i n f o @ s t r e a m i t . e u . 
Ook via onze website, www.streamit.eu, kunt u contact met ons opnemen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Het Streamit team.

---- ---- ----

Dear sir, madam

The e-mail address you just sent an e-mail message to, is not in use (anymore). Because of the frequent abuse of non-existent e-mail addresses by so-called spambots, messages like these are not delivered.
If you do want to contact us via e-mail, please send your message to   i n f o @ s t r e a m i t . e u  . 
You can also contact us via our website, which you can find at www.streamit.eu.

We thank you for your understanding.

The Streamit team.

More information about the Icecast mailing list