[xiph-commits] r16001 - in trunk/planarity: . po

xiphmont at svn.xiph.org xiphmont at svn.xiph.org
Thu May 14 14:04:44 PDT 2009


Author: xiphmont
Date: 2009-05-14 14:04:44 -0700 (Thu, 14 May 2009)
New Revision: 16001

Added:
  trunk/planarity/po/
  trunk/planarity/po/Makefile
  trunk/planarity/po/cs.po
  trunk/planarity/po/de.po
  trunk/planarity/po/gPlanarity.pot
  trunk/planarity/po/header.sed
Log:
Add the long-missing po/ directory for internationalizationAdded: trunk/planarity/po/Makefile
===================================================================
--- trunk/planarity/po/Makefile	            (rev 0)
+++ trunk/planarity/po/Makefile	2009-05-14 21:04:44 UTC (rev 16001)
@@ -0,0 +1,31 @@
+#GT_DOMAIN:=gPlanarity
+SRC=../*.c
+ifeq ($(origin WANT_LINGUAS), undefined)
+PO=$(wildcard *.po)
+else
+PO=$(addsuffix .po,$(WANT_LINGUAS))
+endif
+GMO=$(PO:.po=.gmo)
+
+HEADER=--msgid-bugs-address="Monty <monty at xiph.org>"
+
+all: $(GT_DOMAIN).pot $(GMO)
+
+$(GT_DOMAIN).pot: $(SRC)
+	xgettext --strict $(HEADER) -d $(GT_DOMAIN) -o /dev/stdout \
+		-L C --keyword=_ $(SRC) | sed -f header.sed >$@
+
+%.gmo: %.po $(GT_DOMAIN).pot
+	msgmerge -o$<n $< $(GT_DOMAIN).pot
+	mv $<n $<
+	msgfmt --statistics --check --strict -o $@ $<
+
+clean:
+	rm -f $(GMO) *.pon
+
+install:
+	for F in $(GMO); do \
+		export LL=`echo $$F|sed 's/\.gmo//'` ;\
+		$(INSTALL) -m 0644 -D "$$F" "$(GT_DIR)/$${LL}/LC_MESSAGES/$(GT_DOMAIN).mo" ;\
+	done
+

Added: trunk/planarity/po/cs.po
===================================================================
--- trunk/planarity/po/cs.po	            (rev 0)
+++ trunk/planarity/po/cs.po	2009-05-14 21:04:44 UTC (rev 16001)
@@ -0,0 +1,450 @@
+# Czech translation for gPlanarity
+# Copyright (C) 2007
+# This file is distributed under the same license as the gPlanarity package.
+# Petr Pisar <petr.pisar at atlas.cz>, 2007
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gPlanarity 11496\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-05-15 17:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-05-15 17:58+0200\n"
+"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar at atlas.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <translation-team-cs at lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../dialog_finish.c:160
+msgid "Level Complete!"
+msgstr "Kolo hotovo!"
+
+#: ../dialog_finish.c:164
+#, c-format
+msgid "Elapsed: %s"
+msgstr "Uplynulo: %s"
+
+#: ../dialog_finish.c:168
+#, c-format
+msgid "Base score: %d points"
+msgstr "Základní skóre: %d bodů"
+
+#: ../dialog_finish.c:176
+#, c-format
+msgid "Objective Exceeded! %d%%"
+msgstr "Úkol překonán! %d%%"
+
+#: ../dialog_finish.c:181
+#, c-format
+msgid "Time bonus: %d points"
+msgstr "Časový bonus: %d bodů"
+
+#: ../dialog_finish.c:186
+#, c-format
+msgid "Final score: %d points"
+msgstr "Konečné skóre: %d bodů"
+
+#: ../dialog_finish.c:191
+msgid "A high score!"
+msgstr "Rekord!"
+
+#: ../dialog_finish.c:194
+#, c-format
+msgid "Previous best: %ld points"
+msgstr "Předchozí nejlepší: %ld bodů"
+
+#: ../dialog_finish.c:199
+msgid "Total score to date:"
+msgstr "Celkové skóre k datu:"
+
+#: ../dialog_finish.c:201
+#, c-format
+msgid "%ld points"
+msgstr "%ld bodů"
+
+#: ../dialog_level.c:67 ../dialog_pause.c:67 ../gameboard_logic_buttonbar.c:54
+msgid "exit gPlanarity"
+msgstr "ukončit gPlanarity"
+
+#: ../dialog_level.c:68
+msgid "reset level"
+msgstr "znovu začít kolo"
+
+#: ../dialog_level.c:69
+msgid "play level!"
+msgstr "hrát kolo!"
+
+#: ../dialog_level.c:139
+msgid "Available Levels"
+msgstr "Dostupná kola"
+
+#: ../dialog_level_icons.c:246
+#, c-format
+msgid "Level %d:"
+msgstr "Kolo %d:"
+
+#: ../dialog_level_icons.c:264
+#, c-format
+msgid "[not yet completed]"
+msgstr "[ještě nedokončeno]"
+
+#: ../dialog_level_icons.c:267
+#, c-format
+msgid "level high score: %ld"
+msgstr "rekord pro kolo: %ld"
+
+#: ../dialog_level_icons.c:277
+#, c-format
+msgid "total score all levels: %ld"
+msgstr "celkové skóre za všechna kola: %ld"
+
+#: ../dialog_pause.c:68
+msgid "resume game!"
+msgstr "pokračovat ve hře!"
+
+#: ../dialog_pause.c:131
+msgid "Game Paused"
+msgstr "Hra zastavena"
+
+#: ../dialog_pause.c:134
+msgid "Time Elapsed:"
+msgstr "Uplynulý čas:"
+
+#: ../dialog_pause.c:186
+msgid "gPlanarity"
+msgstr "gPlanarity"
+
+#: ../dialog_pause.c:190
+msgid "Untangle the mess!"
+msgstr "Rozmotejte Å¡modrchanec!"
+
+#: ../dialog_pause.c:194
+msgid "Drag verticies to eliminate crossed lines."
+msgstr "Přesunujte vrcholy, abyste odstranili křížící se čáry."
+
+#: ../dialog_pause.c:195
+msgid "The objective may be a complete solution or"
+msgstr "Zadání může být uplné řešení nebo"
+
+#: ../dialog_pause.c:196
+msgid "getting as close as possible to solving an"
+msgstr "dobrání se podoby co nejblížší řešení"
+
+#: ../dialog_pause.c:197
+msgid "unsolvable puzzle. Work quickly and"
+msgstr "neřešitelného rébusu. Pracujte rychle a"
+
+#: ../dialog_pause.c:198
+msgid "exceed the objective for bonus points!"
+msgstr "získejte body navíc za překonání zadání!"
+
+#: ../dialog_pause.c:207
+msgid "gPlanarity written by Monty <monty at xiph.org>"
+msgstr "gPlanarity napsal Monty <monty at xiph.org>"
+
+#: ../dialog_pause.c:208
+msgid "as a demonstration of Gtk+/Cairo"
+msgstr "jako demo Gtk+/Caira"
+
+#: ../dialog_pause.c:210
+msgid "Original Flash version of Planarity by"
+msgstr "Původní verzi Planarity ve flashy napsal"
+
+#: ../dialog_pause.c:211
+msgid "John Tantalo <john.tantalo at case.edu>"
+msgstr "John Tantalo <john.tantalo at case.edu>"
+
+#: ../dialog_pause.c:213
+msgid "Original game concept by Mary Radcliffe"
+msgstr "Koncepci hry vymysla Mary Radcliffe."
+
+#: ../gameboard.c:75
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"ERROR: The windowmanager appears to be ignoring resize requests.\n"
+"This stands a pretty good chance of scrambling any saved board larger\n"
+"than the default window size.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"CHYBA: Zdá se, že správce oken ignoruje požadavky na změnu velikosti okna.\n"
+"Což znamená docela dobrou šanci, že uložená deska větší než výchozí "
+"velikost\n"
+"okna bude poškozená.\n"
+"\n"
+
+#: ../gameboard.c:78 ../gameboard.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"Clipping and/or expanding this board to the current window size...\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Lze očekávat oříznutí a/nebo roztažení takové desky na rozměry okna…\n"
+"\n"
+
+#: ../gameboard.c:184
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"ERROR: The window size granted by the windowmanager is not the\n"
+"window size gPlanarity requested. If the windowmanager is\n"
+"configured to ignore application sizing requests, this stands\n"
+"a pretty good chance of scrambling saved boards later (and\n"
+"making everything look funny now).\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"CHYBA: Požadovaná velikost okna gPlanarity a velikost zaručena správcem "
+"oken\n"
+"se liší. Pokud je správce oken nastaven, aby ignoroval požadavky na změnu\n"
+"velikosti okna, je docela dobrá šance na poškození později uložených desek\n"
+"(a na veselý vzhled čehokoliv již od teď).\n"
+"\n"
+
+#: ../gameboard_draw_intersection.c:65
+msgid "rather many, really"
+msgstr "raději mnoho, opravdu"
+
+#: ../gameboard_draw_main.c:370
+#, c-format
+msgid "ERROR: Could not load board icon \"%s\"\n"
+msgstr "CHYBA: Nelze načíst ikonu desky „%s“\n"
+
+#: ../gameboard_draw_main.c:436
+#, c-format
+msgid "ERROR: Could not save board icon \"%s\"\n"
+msgstr "CHYBA: nelze uložit ikonu desky „%s“\n"
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:67
+#, c-format
+msgid "Level %d: %s"
+msgstr "Kolo %d: %s"
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:68
+#, c-format
+msgid "Score: %d"
+msgstr "Skóre: %d"
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:69
+#, c-format
+msgid "%d%%"
+msgstr "%d%%"
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:70
+#, c-format
+msgid "Intersections: %ld"
+msgstr "Průniků: %ld"
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:71
+#, c-format
+msgid "Objective: %s"
+msgstr "Zadání: %s"
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:55
+msgid "level selection menu"
+msgstr "nabídka výběru kol"
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:56
+msgid "reset board"
+msgstr "resetovat desku"
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:57
+msgid "pause"
+msgstr "pauza"
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:58
+msgid "help / about"
+msgstr "nápověda / o programu"
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:59
+msgid "expand"
+msgstr "roztáhnout"
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:60
+msgid "shrink"
+msgstr "smrštit"
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:61
+msgid "hide/show lines"
+msgstr "skrýt/zobrazit čáry"
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:62
+msgid "mark intersections"
+msgstr "označit průniky"
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:63
+msgid "click when finished!"
+msgstr "po dokončení klikněte!"
+
+#: ../gameboard_logic.c:371
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not save board state for \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+"CHYBA: Nelze uložit stav desky pro „%s“:\n"
+"\t%s\n"
+
+#: ../gameboard_logic.c:401
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not read saved board state for \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+"CHYBA: Nelze načíst uložený stav desky pro „%s“:\n"
+"\t%s\n"
+
+#: ../graph.c:923
+#, c-format
+msgid "WARNING: edge references out of range vertex in save file\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: hrana odkazuje na vrchol mimo rozsah uložený v souboru\n"
+
+#: ../graph_generate.c:196 ../graph_generate.c:215
+#, c-format
+msgid "Couldn't allocate memory for level name.\n"
+msgstr "Nelze vyhradit paměť pro jméno kola.\n"
+
+#: ../graph_generate.c:210
+#, c-format
+msgid "Couldn't allocate memory for level desciption.\n"
+msgstr "Nelze vyhradit paměť pro popis kola.\n"
+
+#: ../graph_region.c:459
+#, c-format
+msgid ""
+"region overlap adjustment failed in arc_arc_adj; \n"
+" This is an internal error that should never happen.\n"
+msgstr ""
+"přizpůsobení překrývajících se oblastí selhalo v arc_arc_arj;\n"
+" Toto je vnitřní chyba a nemělo by k ní nikdy dojít.\n"
+
+#: ../graph_score.c:67
+msgid "zero intersections"
+msgstr "žádné průniky"
+
+#: ../graph_score.c:70
+msgid "1 intersection or fewer"
+msgstr "1 průnik nebo méně"
+
+#: ../graph_score.c:72
+msgid "1 intersection"
+msgstr "1 průnik"
+
+#: ../graph_score.c:75
+#, c-format
+msgid "%d intersections%s"
+msgstr "%d průniků%s"
+
+#: ../graph_score.c:77
+msgid " or fewer"
+msgstr " nebo méně"
+
+#: ../levelstate.c:169
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not save game state file \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+"CHYBA: Nelze uložit soubor se stavem hry „%s“:\n"
+"\t%s\n"
+
+#: ../levelstate.c:216
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not read game state file \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+"CHYBA: Nelze načíst soubor se stavem hry „%s“:\n"
+"\t%s\n"
+
+#: ../main.c:73
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not create directory (%s) to save game state:\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+"CHYBA: Nelze vytvořit adresář (%s) pro ukládání stavu hry:\n"
+"\t%s\n"
+
+#: ../main.c:93
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Trapped signal %d; saving state and exiting!\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Zachycen signál %d; uložím stav a skončím!\n"
+
+#: ../main.c:146
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Unable to find any suitable %s fonts!\n"
+"Continuing, but the the results are likely to be poor.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Nelze najít žádný vhodný font s %s!\n"
+"Pokračuji, ale výsledek asi bude ošklivý.\n"
+"\n"
+
+#: ../main.c:149 ../main.c:167
+msgid "bold italic"
+msgstr "tučnou kurzívou"
+
+#: ../main.c:149 ../main.c:167
+msgid "italic"
+msgstr "kurzívou"
+
+#: ../main.c:149 ../main.c:167
+msgid "bold"
+msgstr "tučným řezem"
+
+#: ../main.c:149 ../main.c:167
+msgid "medium"
+msgstr "středním řezem"
+
+#: ../main.c:164
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Selected %s font \"%s\" is not scalable! This is almost as bad\n"
+"as not finding any font at all. Continuing, but this may look\n"
+"very poor indeed.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Vybraný font s %s „%s“ není škálovatelný!\n"
+"Toto situace je téměř tak špatná jako když se nenajde font žádný.\n"
+"Pokračuji, ale výsledek bude asi ošklivý\n"
+"\n"
+
+#: ../main.c:288
+#, c-format
+msgid ""
+"No homedir environment variable set! gPlanarity will be\n"
+"unable to permanently save any progress or board state.\n"
+msgstr ""
+"Žádná proměnná prostředí neudává domovský adresář! gPlanatiry nebude "
+"schopné\n"
+"trvale uložit postup hráče nebo stav hrací desky.\n"
+
+#: ../timer.c:51
+#, c-format
+msgid "%d:%02d:%02d"
+msgstr "%d:%02d:%02d"
+
+#: ../timer.c:53
+#, c-format
+msgid "%d:%02d"
+msgstr "%d:%02d"
+
+#: ../timer.c:55
+#, c-format
+msgid "%d seconds"
+msgstr "%d sekund"

Added: trunk/planarity/po/de.po
===================================================================
--- trunk/planarity/po/de.po	            (rev 0)
+++ trunk/planarity/po/de.po	2009-05-14 21:04:44 UTC (rev 16001)
@@ -0,0 +1,943 @@
+# German translation for gPlananarity.
+# Copyright (C) 2007 Monty
+# This file is distributed under the same license as the gPlanarity package.
+# Petr Pisar <petr.pisar at atlas.cz>, 2007
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gPlanarity 11496\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Monty <monty at xiph.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-05-21 19:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-06-03 23:55:00+02\n"
+"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar at atlas.cz\n"
+"Language-Team: German <translation-team-de at lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 80
+# File: ../dialog_level.c, line: 67
+# File: ../dialog_pause.c, line: 67
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 54
+msgid "exit gPlanarity"
+msgstr "schließen gPlanarity"
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 81
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 55
+msgid "level selection menu"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 82
+msgid "play next level!"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 160
+msgid "Level Complete!"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 164
+#, c-format
+msgid "Elapsed: %s"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 168
+#, c-format
+msgid "Base score: %d points"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 176
+#, c-format
+msgid "Objective Exceeded! %d%%"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 181
+#, c-format
+msgid "Time bonus: %d points"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 186
+#, c-format
+msgid "Final score: %d points"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 191
+msgid "A high score!"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 194
+#, c-format
+msgid "Previous best: %ld points"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 199
+msgid "Total score to date:"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_finish.c, line: 201
+#, c-format
+msgid "%ld points"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_level.c, line: 68
+msgid "reset level"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_level.c, line: 69
+msgid "play level!"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_level.c, line: 139
+msgid "Available Levels"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_level_icons.c, line: 246
+#, c-format
+msgid "Level %d:"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_level_icons.c, line: 264
+#, c-format
+msgid "[not yet completed]"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_level_icons.c, line: 267
+#, c-format
+msgid "level high score: %ld"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_level_icons.c, line: 277
+#, c-format
+msgid "total score all levels: %ld"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 68
+msgid "resume game!"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 131
+msgid "Game Paused"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 134
+msgid "Time Elapsed:"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 186
+msgid "gPlanarity"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 190
+msgid "Untangle the mess!"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 194
+msgid "Drag verticies to eliminate crossed lines."
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 195
+msgid "The objective may be a complete solution or"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 196
+msgid "getting as close as possible to solving an"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 197
+msgid "unsolvable puzzle. Work quickly and"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 198
+msgid "exceed the objective for bonus points!"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 207
+msgid "gPlanarity written by Monty <monty at xiph.org>"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 208
+msgid "as a demonstration of Gtk+/Cairo"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 210
+msgid "Original Flash version of Planarity by"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 211
+msgid "John Tantalo <john.tantalo at case.edu>"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../dialog_pause.c, line: 213
+msgid "Original game concept by Mary Radcliffe"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard.c, line: 75
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"ERROR: The windowmanager appears to be ignoring resize requests.\n"
+"This stands a pretty good chance of scrambling any saved board larger\n"
+"than the default window size.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard.c, line: 78
+# File: ../gameboard.c, line: 189
+#, c-format
+msgid ""
+"Clipping and/or expanding this board to the current window size...\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard.c, line: 184
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"ERROR: The window size granted by the windowmanager is not the\n"
+"window size gPlanarity requested. If the windowmanager is\n"
+"configured to ignore application sizing requests, this stands\n"
+"a pretty good chance of scrambling saved boards later (and\n"
+"making everything look funny now).\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_draw_intersection.c, line: 65
+msgid "rather many, really"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_draw_main.c, line: 370
+#, c-format
+msgid "ERROR: Could not load board icon \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_draw_main.c, line: 436
+#, c-format
+msgid "ERROR: Could not save board icon \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_draw_score.c, line: 67
+#, c-format
+msgid "Level %d: %s"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_draw_score.c, line: 68
+#, c-format
+msgid "Score: %d"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_draw_score.c, line: 69
+#, c-format
+msgid "%d%%"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_draw_score.c, line: 70
+#, c-format
+msgid "Intersections: %ld"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_draw_score.c, line: 71
+#, c-format
+msgid "Objective: %s"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 56
+msgid "reset board"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 57
+msgid "pause"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 58
+msgid "help / about"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 59
+msgid "expand"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 60
+msgid "shrink"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 61
+msgid "hide/show lines"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 62
+msgid "mark intersections"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic_buttonbar.c, line: 63
+msgid "click when finished!"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic.c, line: 371
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not save board state for \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../gameboard_logic.c, line: 401
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not read saved board state for \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph.c, line: 923
+#, c-format
+msgid "WARNING: edge references out of range vertex in save file\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 47
+msgid "A Small Beginning"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 48
+msgid "My First Real Level(tm)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 49
+msgid "My First Mission Impossible(tm)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 50
+msgid "Larger But Not Harder"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 51
+msgid "The Trick Is It's Easy"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 53
+msgid "Practice Before the Handbasket: One of Three"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 54
+msgid "Practice Before the Handbasket: Two of Three"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 55
+msgid "Practice Before the Handbasket: Three of Three"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 57
+msgid "Tough and Stringy"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 58
+msgid "Threadbare"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 60
+msgid "The Bumpy Circles Are Slightly More Difficult"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 61
+msgid "Three is a Magic Number"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 62
+msgid "Last Call For (Sort of) Triangles (For Now)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 64
+msgid "Something Only Subtly Different"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 65
+msgid "It Can Roll! Granted, Not Very Well"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 66
+msgid "If You Squint, It's a Round Brick"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 68
+msgid "A New Objective"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 69
+msgid "How Low Can You Go?"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 70
+msgid "Military Industrial Complex"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 72
+msgid "The Hexagon is a Subtle and Wily Beast"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 73
+msgid "No, Really, The Hexagon Puzzles Are Harder"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 74
+msgid "Cursed? Call 1-800-HEX-A-GON Today!"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 76
+msgid "Round but Straightforward"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 78
+msgid "A Star Is Born... Then Solved"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 79
+msgid "Oh, Rain*bows*..."
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 80
+msgid "Solve Along the Dotted Line"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 81
+msgid "Using All Available Space"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 82
+msgid "Brainfreeze"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 83
+msgid "Tropical Storm Invest"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 85
+msgid "Algorithm: Original/Dense (Order: 8)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 86
+msgid "Algorithm: Original (Order: 8)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 87
+msgid "Algorithm: Original/Sparse (Order: 8)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 88
+msgid "Algorithm: Nasty (Order: 8)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 89
+msgid "Algorithm: Freeform/4 (Order: 8)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 90
+msgid "Algorithm: Rogue (Order: 8)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 91
+msgid "Algorithm: Embed (Order: 8)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 92
+msgid "Operator"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 94
+msgid "Algorithm: Original/Dense (Order: 9)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 95
+msgid "Algorithm: Original (Order: 9)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 96
+msgid "Algorithm: Original/Sparse (Order: 9)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 97
+msgid "Algorithm: Nasty (Order: 9)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 98
+msgid "Algorithm: Freeform/4 (Order: 9)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 99
+msgid "Algorithm: Rogue (Order: 9)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 100
+msgid "Algorithm: Embed (Order: 9)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 101
+msgid "The Inside Is Pointy"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 103
+msgid "Algorithm: Original/Dense (Order: 10)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 104
+msgid "Algorithm: Original (Order: 10)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 105
+msgid "Algorithm: Original/Sparse (Order: 10)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 106
+msgid "Algorithm: Nasty (Order: 10)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 107
+msgid "Algorithm: Freeform/4 (Order: 10)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 108
+msgid "Algorithm: Rogue (Order: 10)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 109
+msgid "Algorithm: Embed (Order: 10)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 110
+msgid "Riches and Good Luck"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 112
+msgid "Algorithm: Original/Dense (Order: 11)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 113
+msgid "Algorithm: Original (Order: 11)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 114
+msgid "Algorithm: Original/Sparse (Order: 11)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 115
+msgid "Algorithm: Nasty (Order: 11)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 116
+msgid "Algorithm: Freeform/4 (Order: 11)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 117
+msgid "Algorithm: Rogue (Order: 11)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 118
+msgid "Algorithm: Embed (Order: 11)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 119
+msgid "Mmmm... Doughnut"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 121
+msgid "Algorithm: Original/Dense (Order: 12)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 122
+msgid "Algorithm: Original (Order: 12)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 123
+msgid "Algorithm: Original/Sparse (Order: 12)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 124
+msgid "Algorithm: Nasty (Order: 12)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 125
+msgid "Algorithm: Freeform/4 (Order: 12)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 126
+msgid "Algorithm: Rogue (Order: 12)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 127
+msgid "Algorithm: Embed (Order: 12)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 128
+msgid "Quick and Dirty, or Slow and Steady"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 129
+msgid "Little Fluffy Clouds"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 131
+msgid "Algorithm: Original/Dense (Order: 13)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 132
+msgid "Algorithm: Original (Order: 13)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 133
+msgid "Algorithm: Original/Sparse (Order: 13)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 134
+msgid "Algorithm: Nasty (Order: 13)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 135
+msgid "Algorithm: Freeform/4 (Order: 13)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 136
+msgid "Algorithm: Rogue (Order: 13)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 137
+msgid "Algorithm: Embed (Order: 13)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 138
+msgid "A Sudden Urge To Go Shopping"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 139
+msgid "Sweet Reward"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 145
+#, c-format
+msgid "Algorithm: Original/Dense (Order: %d)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 146
+#, c-format
+msgid "Algorithm: Original (Order: %d)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 147
+#, c-format
+msgid "Algorithm: Original/Sparse (Order: %d)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 148
+#, c-format
+msgid "Algorithm: Nasty (Order: %d)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 149
+#, c-format
+msgid "Algorithm: Freeform/4 (Order: %d)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 150
+#, c-format
+msgid "Algorithm: Rogue (Order: %d)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 151
+#, c-format
+msgid "Algorithm: Embed (Order: %d)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 152
+#, c-format
+msgid "Algorithm: Region (Order: %d)"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 196
+# File: ../graph_generate.c, line: 215
+#, c-format
+msgid "Couldn't allocate memory for level name.\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_generate.c, line: 210
+#, c-format
+msgid "Couldn't allocate memory for level desciption.\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_region.c, line: 459
+#, c-format
+msgid ""
+"region overlap adjustment failed in arc_arc_adj; \n"
+" This is an internal error that should never happen.\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_score.c, line: 67
+msgid "zero intersections"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_score.c, line: 70
+msgid "1 intersection or fewer"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_score.c, line: 72
+msgid "1 intersection"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_score.c, line: 75
+#, c-format
+msgid "%d intersections%s"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../graph_score.c, line: 77
+msgid " or fewer"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../levelstate.c, line: 169
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not save game state file \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../levelstate.c, line: 216
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not read game state file \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../main.c, line: 73
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not create directory (%s) to save game state:\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../main.c, line: 93
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Trapped signal %d; saving state and exiting!\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../main.c, line: 146
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Unable to find any suitable %s fonts!\n"
+"Continuing, but the the results are likely to be poor.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../main.c, line: 149
+# File: ../main.c, line: 167
+msgid "bold italic"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../main.c, line: 149
+# File: ../main.c, line: 167
+msgid "italic"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../main.c, line: 149
+# File: ../main.c, line: 167
+msgid "bold"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../main.c, line: 149
+# File: ../main.c, line: 167
+msgid "medium"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../main.c, line: 164
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Selected %s font \"%s\" is not scalable! This is almost as bad\n"
+"as not finding any font at all. Continuing, but this may look\n"
+"very poor indeed.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../main.c, line: 288
+#, c-format
+msgid ""
+"No homedir environment variable set! gPlanarity will be\n"
+"unable to permanently save any progress or board state.\n"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../timer.c, line: 51
+#, c-format
+msgid "%d:%02d:%02d"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../timer.c, line: 53
+#, c-format
+msgid "%d:%02d"
+msgstr ""
+
+#
+# File: ../timer.c, line: 55
+#, c-format
+msgid "%d seconds"
+msgstr ""

Added: trunk/planarity/po/gPlanarity.pot
===================================================================
--- trunk/planarity/po/gPlanarity.pot	            (rev 0)
+++ trunk/planarity/po/gPlanarity.pot	2009-05-14 21:04:44 UTC (rev 16001)
@@ -0,0 +1,408 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-05-15 17:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../dialog_finish.c:160
+msgid "Level Complete!"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_finish.c:164
+#, c-format
+msgid "Elapsed: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_finish.c:168
+#, c-format
+msgid "Base score: %d points"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_finish.c:176
+#, c-format
+msgid "Objective Exceeded! %d%%"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_finish.c:181
+#, c-format
+msgid "Time bonus: %d points"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_finish.c:186
+#, c-format
+msgid "Final score: %d points"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_finish.c:191
+msgid "A high score!"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_finish.c:194
+#, c-format
+msgid "Previous best: %ld points"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_finish.c:199
+msgid "Total score to date:"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_finish.c:201
+#, c-format
+msgid "%ld points"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_level.c:67 ../dialog_pause.c:67 ../gameboard_logic_buttonbar.c:54
+msgid "exit gPlanarity"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_level.c:68
+msgid "reset level"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_level.c:69
+msgid "play level!"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_level.c:139
+msgid "Available Levels"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_level_icons.c:246
+#, c-format
+msgid "Level %d:"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_level_icons.c:264
+#, c-format
+msgid "[not yet completed]"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_level_icons.c:267
+#, c-format
+msgid "level high score: %ld"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_level_icons.c:277
+#, c-format
+msgid "total score all levels: %ld"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:68
+msgid "resume game!"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:131
+msgid "Game Paused"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:134
+msgid "Time Elapsed:"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:186
+msgid "gPlanarity"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:190
+msgid "Untangle the mess!"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:194
+msgid "Drag verticies to eliminate crossed lines."
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:195
+msgid "The objective may be a complete solution or"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:196
+msgid "getting as close as possible to solving an"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:197
+msgid "unsolvable puzzle. Work quickly and"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:198
+msgid "exceed the objective for bonus points!"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:207
+msgid "gPlanarity written by Monty <monty at xiph.org>"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:208
+msgid "as a demonstration of Gtk+/Cairo"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:210
+msgid "Original Flash version of Planarity by"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:211
+msgid "John Tantalo <john.tantalo at case.edu>"
+msgstr ""
+
+#: ../dialog_pause.c:213
+msgid "Original game concept by Mary Radcliffe"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard.c:75
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"ERROR: The windowmanager appears to be ignoring resize requests.\n"
+"This stands a pretty good chance of scrambling any saved board larger\n"
+"than the default window size.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard.c:78 ../gameboard.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"Clipping and/or expanding this board to the current window size...\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard.c:184
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"ERROR: The window size granted by the windowmanager is not the\n"
+"window size gPlanarity requested. If the windowmanager is\n"
+"configured to ignore application sizing requests, this stands\n"
+"a pretty good chance of scrambling saved boards later (and\n"
+"making everything look funny now).\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_draw_intersection.c:65
+msgid "rather many, really"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_draw_main.c:370
+#, c-format
+msgid "ERROR: Could not load board icon \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_draw_main.c:436
+#, c-format
+msgid "ERROR: Could not save board icon \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:67
+#, c-format
+msgid "Level %d: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:68
+#, c-format
+msgid "Score: %d"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:69
+#, c-format
+msgid "%d%%"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:70
+#, c-format
+msgid "Intersections: %ld"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_draw_score.c:71
+#, c-format
+msgid "Objective: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:55
+msgid "level selection menu"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:56
+msgid "reset board"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:57
+msgid "pause"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:58
+msgid "help / about"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:59
+msgid "expand"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:60
+msgid "shrink"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:61
+msgid "hide/show lines"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:62
+msgid "mark intersections"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic_buttonbar.c:63
+msgid "click when finished!"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic.c:371
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not save board state for \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../gameboard_logic.c:401
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not read saved board state for \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../graph.c:923
+#, c-format
+msgid "WARNING: edge references out of range vertex in save file\n"
+msgstr ""
+
+#: ../graph_generate.c:196 ../graph_generate.c:215
+#, c-format
+msgid "Couldn't allocate memory for level name.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../graph_generate.c:210
+#, c-format
+msgid "Couldn't allocate memory for level desciption.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../graph_region.c:459
+#, c-format
+msgid ""
+"region overlap adjustment failed in arc_arc_adj; \n"
+" This is an internal error that should never happen.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../graph_score.c:67
+msgid "zero intersections"
+msgstr ""
+
+#: ../graph_score.c:70
+msgid "1 intersection or fewer"
+msgstr ""
+
+#: ../graph_score.c:72
+msgid "1 intersection"
+msgstr ""
+
+#: ../graph_score.c:75
+#, c-format
+msgid "%d intersections%s"
+msgstr ""
+
+#: ../graph_score.c:77
+msgid " or fewer"
+msgstr ""
+
+#: ../levelstate.c:169
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not save game state file \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../levelstate.c:216
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not read game state file \"%s\":\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../main.c:73
+#, c-format
+msgid ""
+"ERROR: Could not create directory (%s) to save game state:\n"
+"\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../main.c:93
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Trapped signal %d; saving state and exiting!\n"
+msgstr ""
+
+#: ../main.c:146
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Unable to find any suitable %s fonts!\n"
+"Continuing, but the the results are likely to be poor.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: ../main.c:149 ../main.c:167
+msgid "bold italic"
+msgstr ""
+
+#: ../main.c:149 ../main.c:167
+msgid "italic"
+msgstr ""
+
+#: ../main.c:149 ../main.c:167
+msgid "bold"
+msgstr ""
+
+#: ../main.c:149 ../main.c:167
+msgid "medium"
+msgstr ""
+
+#: ../main.c:164
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Selected %s font \"%s\" is not scalable! This is almost as bad\n"
+"as not finding any font at all. Continuing, but this may look\n"
+"very poor indeed.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: ../main.c:288
+#, c-format
+msgid ""
+"No homedir environment variable set! gPlanarity will be\n"
+"unable to permanently save any progress or board state.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../timer.c:51
+#, c-format
+msgid "%d:%02d:%02d"
+msgstr ""
+
+#: ../timer.c:53
+#, c-format
+msgid "%d:%02d"
+msgstr ""
+
+#: ../timer.c:55
+#, c-format
+msgid "%d seconds"
+msgstr ""

Added: trunk/planarity/po/header.sed
===================================================================
--- trunk/planarity/po/header.sed	            (rev 0)
+++ trunk/planarity/po/header.sed	2009-05-14 21:04:44 UTC (rev 16001)
@@ -0,0 +1,3 @@
+2 c \# Copyright (C) 2007 Monty
+3 s/PACKAGE/gPlanarity/
+More information about the commits mailing list